Застраховане


В съвременния конкурентен пазар, застрахователните компании се стремят към съкращаване на своите разходи. Auto3P предлага модерни професионални решения, ориентирани към нуждите на застрахователния сектор, за по-ефективно управление на разходите по обработване на автомобилни щети.

Auto3P предоставя на застрахователните компании надеждна и прецизна техническа и търговска информация в реално време, която оптимизира управленските решения и води до значителни икономии на време и ресурси.

Онлайн решенията на Auto3P покриват целия работен процес по обработката на автомобилни щети – от оценката до приключването на щетата, с подобрен контрол чрез допълнителни приложения и инструменти. Основните преимущества на екосистемата изградена от нас са:

Екосистемата на Ауто3П включва следните приложения:

В зависимост от своите нужди застрахователните компании могат да използват всяко от приложенията самостоятелно, или произволна комбинация от тях. 
Smart Trade Management System