Smart Trade Management System

Система за електронна търговия на авточасти

Онлайн приложение за търговия, което дава възможност на професионалните потребители и доставчици на резервни части да общуват и търгуват по безопасен и ефективен начин.

Ключови предимства на системата:

  • Активен достъп до търговския процес на всички участници в сделката - купувачи, посредници, наблюдатели, доставчици.
  • Гарантиран достъп до заявките за всички доставчици.
  • Регламентирано участие на възложителя на ремонта в търговския процес, с възможности за наблюдение и контрол.
  • Преодоляване на ограниченията на предварителните договори с доставчици.
  • Запазване на интереса на всички страни в сделката.
  • Запазване на тайната на договорите на сервизите, както с доставчиците, така и с възложителите на ремонти.
  • Пълна проследимост, история и електронно досие на всяка сделка.
  • Съвременна технологична платформа и бизнес модел.
За повече информация:
Презентация на системата Smart Trade Management System
www.stms.claim.bg/demo/web/ - Имате възможност да разгледате системата, като използвате за вход: потребителско име demo и парола demo123