Business Intelligence


Business Intelligence (BI) е комбинация от теории, методологии, архитектура и технологии, които трансформират необработени данни в полезна информация за целите на бизнес анализа. BI може да обработва огромни масиви от данни с цел идентифициране на ефективни стратегии за управление на бизнеса, конкуренти предимства и пътища за дългосрочна стабилност на компаниите.

Ауто3П притежава дългогодишен опит в събирането и анализа на информация, както и в намиране на индивидуални и ефективни решения за клиентите си. Нашите решения включват всички етапи в бизнес процесите започвайки от събиране на необходима и структурирана информация, съхранение и поддръжка на бази данни, обработка на събраната информация за целите на бизнес анализа, както и представяне на обработената информация в подходящ формат и с необходимата графична визуализация.